+30 213 0354432 info@greatescape.gr

Τί είναι το Team Bonding;

Οι δραστηριότητες Team Bonding, που στα ελληνικά αποδίδεται ως Δραστηριότητες Σύσφιγξης Σχέσεων Ομάδας, είναι μια παραλλαγή των δραστηριοτήτων Team Building. Οι αρχές που τις διέπουν είναι παρόμοιες και απευθύνονται στο ίδιο περίπου target group. Δηλαδή σε ομάδες συναδέλφων ή συνεργατών που θέλουν να μάθουν να δουλεύουν αρμονικά από κοινού. Μερικές φορές, οι δραστηριότητες Team Building και Team Bonding διεξάγονται παράλληλα, ή ακολουθούν η μια την άλλη.

Τα tasks που οι συμμετέχοντες στα team bonding events πρέπει να ολοκληρώσουν, ως φιλοσοφία δε διαφέρουν από τα καθημερινά tasks σε έναν εργασιακό χώρο. Τα deadlines, η ροή υλοποίησης των γρίφων, η κατανομή αρμοδιοτήτων, όλα καθρεφτίζουν διαδικασίες μέσα στο εργασιακό περιβάλλον. Για να μπορέσουν να τα ολοκληρώσουν, πρέπει να επιδείξουν τις ίδιες ικανότητες με αυτές που χρειάζεται να επιδεικνύει ο κάθε σύγχρονος εργαζόμενος. Έτσι λοιπόν, τόσο οι διαδικασίες team building όσο και οι διαδικασίες team bonding είναι ουσιαστικά «προσομοιώσεις» του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Όμως είναι διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες, έχοντας το στοιχείο της φαντασίας, του παιχνιδιού και της διασκέδασης!

 

 

Διαφορά Team Building –  Team Bonding

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις, οι διαδικασίες και οι μέθοδοι του Team Building και του Team Bonding μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους. Πράγματι, οι δυο αυτές μορφές ομαδικών δραστηριοτήτων έχουν κατά βάση κοινή αφετηρία. Όμως υπάρχει μια σημαντική διαφορά, που είναι εμφανής και στα ίδια τα ονόματά τους.

Team Building

Οι διαδικασίες Team Building αφορούν μια ομάδα που δημιουργήθηκε τώρα. Τα μέλη της δεν έχουν αναπτύξει ακόμα κοινούς κώδικες επικοινωνίας και συνεργασίας. Μπορεί καν να μη γνωρίζονται μεταξύ τους ονομαστικά και να είναι αυτή η πρώτη φορά που βρίσκονται στον ίδιο χώρο! Σε αυτή την περίπτωση, οι διαδικασίες Team Building έχουν σκοπό να «χτίσουν» την ομάδα από την αρχή. Να δημιουργήσουν μεταξύ των μελών εμπιστοσύνη, να τα μάθουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αρμονικά. Επιπλέον, να γνωρίσουν τα άτομα μεταξύ τους όχι μόνο ως ονόματα, αλλά ως προσωπικότητες. Να αποκαλύψουν στα άλλα μέλη θετικά και αρνητικά στοιχεία των συναδέλφων τους, ώστε να προσαρμοστούν σε αυτά. Τέλος, να κάνουν γνωστές τις ικανότητές τους στους υπευθύνους Ανθρωπίνου Δυναμικού, ώστε να αναθέσουν κατάλληλα καθήκοντα στα κατάλληλα πρόσωπα.

Team Bonding

Το Team Bonding από την άλλη, αφορά στη σύσφιξη των σχέσεων μιας ήδη υπάρχουσας ομάδας. Η ομάδα μπορεί να συνεργάζεται εδώ και καιρό καθημερινά. Να έχει ολοκληρώσει ήδη από κοινού κάποια projects, ή να ξεκινάει τώρα κάποιο καινούργιο που απαιτεί κι άλλες ικανότητες. Τα μέλη της μάλλον γνωρίζουν ήδη τους τρόπους που εργάζονται, μέσα από την καθημερινή συνεργασία. Σε αυτή την περίπτωση, οι δραστηριότητες team bonding έχουν σκοπό να εμβαθύνουν περαιτέρω το δέσιμο της ομάδας. Αναδεικνύουν τα καλά στοιχεία της εσωτερικής επικοινωνίας και συνεργασίας που προϋπάρχουν και καταδεικνύουν τί χρειάζεται βελτίωση. Εκπαιδεύουν τους συμμετέχοντες στο να θέτουν προτεραιότητες για τα tasks και να μοιράζουν μεταξύ τους αρμοδιότητες.

Γενικότερα, τα παιχνίδια σκέψης προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία. Μέσα από το παιχνίδι, οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν θετικά και αρνητικά στοιχεία του τρόπου συνεργασίας τους ως ομάδας και ως ατόμων. Μπορούν έτσι να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο τα θετικά και να εργαστούν πάνω στα αρνητικά. Αυτό γίνεται σε ένα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, όπου η αποτυχία δεν είναι καταδικαστική. Έτσι μπορούν να ανακαλύψουν ακόμα περισσότερα για τη συνεργασία τους και να είναι έτοιμοι για τις μελλοντικές εργασιακές προκλήσεις.

 

 

Συμμετοχή στα Team Bonding activities

Όλοι μπορούν να συμμετέχουν στα team bonding activities. Δεν υπάρχει κάποιο προαπαιτούμενο εγκυκλοπαιδικών γνώσεων ή ειδικής προετοιμασίας. Οι διαδικασίες team bonding ενδείκνυνται για κάθε είδους ομάδα που θέλει να συσφίξει τις σχέσεις μεταξύ των μελών της.

Ενδεικτικά, ομάδες που μπορούν να συμμετέχουν σε team bonding activities περιλαμβάνουν:

 • Ομάδες συναδέλφων που εργάζονται στον ίδιο εργασιακό χώρο.
 • Συνεργάτες που δουλεύουν μαζί σε projects εκ του σύνεγγυς ή απομακρυσμένα. Μπορεί να είναι εργαζόμενοι στην ίδια εταιρία, οργανισμό ή ΜΚΟ.
 • Ομάδες συνεργατών από διαφορετικές εταιρίες και οργανισμούς που πρέπει να συνεργαστούν για ένα κοινό project. Σε αυτή την περίπτωση, ένα team bonding event είναι από τις λίγες φορές που θα βρεθούν όλοι μαζί στον ίδιο χώρο!
 • Αθλητικές ομάδες που θέλουν να βελτιώσουν την επικοινωνία τους και να αποκτήσουν ικανότητες που θα χρησιμοποιούν στους αγώνες.
 • Ομάδες εργαζομένων που έρχονται σε άμεση επαφή με πελάτες και θέλουν να αναπτύξουν γρήγορη σκέψη και επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ομάδα συμμαθητών ή συμφοιτητών που έχουν αναλάβει από κοινού εργασίες ή projects και θέλουν να μάθουν να συνεργάζονται.
 • Ομάδες συναδέλφων που ήδη συνεργάζονταν για καιρό αλλά ανέλαβαν νέα καθήκοντα ή δέχτηκαν κάποια νέα μέλη και βρίσκονται σε προσαρμογή.
 • Κάθε ομάδα που συνεργάζεται επί του παρόντος ή στο μέλλον σε οποιοδήποτε project. Δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος της ομάδας και της συνεργασίας!

 

Οφέλη του Team Bonding

Οι δραστηριότητες team bonding των Great Escape Rooms έχουν πολλά και σημαντικά οφέλη για μια ομάδα. Είτε πρόκειται για ομάδα συναδέλφων, είτε για άτομα που συνεργάζονται σε οποιαδήποτε πλαίσιο, το team bonding έχει να προσφέρει:

 • Βελτιστοποίηση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της ομάδας.
 • Δημιουργία κοινών κωδίκων επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθούν και στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Χρήση νοητικών και εργασιακών δεξιοτήτων σε προβλήματα που θυμίζουν την καθημερινή εργασιακή εμπειρία.
 • Όξυνση των ικανοτήτων αυτών μέσα σε ένα περιβάλλον πολύ διαφορετικό από τον εργασιακό χώρο, προστατευμένο, ειδικό για εκπαίδευση.
 • Ανάδειξη των ικανοτήτων μεταξύ τους, κάτι που βοηθάει στην επιτυχημένη ανάθεση καθηκόντων από τους υπευθύνους.
 • Ανάπτυξη νέων ικανοτήτων στα μέλη της ομάδας, μέσα από την εμπλοκή τους σε καταστάσεις και την ολοκλήρωση tasks.
 • Καλύτερη γνωριμία των μελών της ομάδας μεταξύ τους, σε ένα πιο χαλαρό περιβάλλον.
 • Δημιουργία ή περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας.
 • Όξυνση της ικανότητας της ομάδας να λειτουργεί υπό πίεση και με σαφώς καθορισμένα deadlines.
 • Δημιουργία εμπιστοσύνης και καλού κλίματος μεταξύ των μελών της ομάδας.
 • Εκπαίδευση των μελών στον τρόπο λήψης αποφάσεων και στην προτεραιοποίηση tasks.
 • Αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της ομάδας, κι άρα του οργανισμού.

 

 

Παιχνίδια του Great Escape για Team Bonding

Όλα τα δωμάτια του Great Escape είναι κατάλληλα για δραστηριότητες Team Bonding. Αυτό συμβαίνει γιατί όλα τα δωμάτια είναι ειδικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να ενθαρρύνουν τη συνεργασία κα την ομαδικότητα. Μάλιστα κάθε δωμάτιο δίνει βαρύτητα και σε ένα διαφορετικό aspect  των εργασιακών ικανοτήτων που είναι απαραίτητες στο σύγχρονο χώρο εργασίας. Οι παίκτες πρέπει να εργαστούν από κοινού για να καταφέρουν να λύσουν τους γρίφους και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις. Για να ολοκληρωθεί κάθε δωμάτιο πρέπει να συνεργαστούν όλα τα μέλη της ομάδας και να δραστηριοποιηθεί κάθε ένα ξεχωριστά.

Τα δωμάτια απόδρασης του Great Escape που σας περιμένουν για μια συναρπαστική δραστηριότητα team bonding είναι:

The Circus

Ένα χαλαρό και παιχνιδιάρικο δωμάτιο, που όμως απαιτεί σωστό συντονισμό και ομαδική σκέψη. Οι γρίφοι του είναι κατάλληλοι για κάθε ηλικία και είναι η πιο ευχάριστη εισαγωγή στον κόσμο του team bonding για μια ομάδα που ολοκλήρωσε επιτυχώς ένα project και θέλει να χαλαρώσει. Όμως μαζί με τη χαλάρωση θα δοκιμάσει και τις ικανότητές της για να προετοιμαστεί για την επόμενη εργασιακή πρόκληση!

The Perfect Crime

Ένα αστυνομικό μυστήριο περιμένει τους παίκτες. Πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλες τις αναλυτικές τους ικανότητες και την παρατηρητικότητά τους. Συχνά μόνο ένας θα παρατηρήσει κάποια λεπτομέρεια που οδηγεί στη λύση του γρίφου. Θα πρέπει τότε να την επικοινωνήσει σωστά και αποτελεσματικά στους υπόλοιπους. Η διαδικασία αυτή δε διαφέρει πολύ από αντίστοιχες περιπτώσεις στον εργασιακό χώρο: όταν ένας συνεργάτης επικοινωνεί θέματα της δικής του αρμοδιότητας, με απλό κι εύληπτο τρόπο, ώστε οι υπόλοιποι να τα κατανοήσουν.

Release the Kraken

Το αμπάρι του πειρατικού πλοίου έχει πολλούς γρίφους και δραστηριότητες με θέμα ναυτικό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ομάδα μαθαίνει να συντονίζεται νοητικά σε μια συγκεκριμένη θεματολογία και να σκέφτεται υπό συγκεκριμένο πρίσμα. Αυτό θα φανεί πολύ χρήσιμο σε projects ειδικού σκοπού ή σε νέες δραστηριότητες που θα της ανατεθούν. Αρωγός στην προσπάθεια απόδρασης θα είναι ο Πειρατής, που θα δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις, μέσα στο κλίμα του δωματίου (δωμάτιο με ηθοποιό).

The Secret Agent

Μέσα στο γραφείο βρίσκεται κρυμμένο ένα σημαντικό αρχείο. Οι παίκτες πρέπει να το βρουν στον προκαθορισμένο χρόνο, αλλά και να προλάβουν να βγουν από εκεί. Για να τα καταφέρουν πρέπει να ερευνήσουν το χώρο συστηματικά. Πρέπει να θέσουν προτεραιότητες και να διαχωρίσουν τα σημαντικά tasks από τα λιγότερο σημαντικά. Επίσης, πρέπει να θυμούνται τα tasks που έχουν ολοκληρώσει ήδη και πως αυτά τους οδήγησαν στα επόμενα. Οι διαδικασίες δε διαφέρουν και πολύ από την καθημερινή πρακτική σε ένα γραφείο! Οι ικανότητες που χρειάζονται είναι οι ίδιες, και η πίεση χρόνου επίσης.

Guantanamo

Λένε ότι στη φυλακή, αν δε μάθεις να συνεργάζεσαι δε θα επιβιώσεις. Για να αποδράσουν από τη φυλακή του Guantanamo, τα μέλη της ομάδας πρέπει να συντονιστούν αποτελεσματικά. Να μοιράσουν μεταξύ τους ρόλους και να έχουν καθορίσει τα όρια των αρμοδιοτήτων τους. Κάθε ένας που ολοκληρώνει τα tasks του τα αναφέρει στην ομάδα, ώστε να αλλάξουν οι προτεραιότητες. Όλοι μαζί πρέπει να συνεργαστούν για να σπάσουν τους κώδικες και να καταφέρουν να βγουν!

The Ritual

Η ομάδα θα δοκιμαστεί όχι μόνο στη σκέψη και στο συντονισμό αλλά και στην αντοχή. Σκοπός ενός team bonding στο The Ritual είναι να μάθει η ομάδα να αντιδρά σωστά και να λειτουργεί υπό ακραία πίεση. Σε συνθήκες τρόμου, η ομάδα προσπαθεί να αποδράσει, ξεκλειδώνοντας τα μυστικά. Δεν είναι όμως μόνοι. Μαζί τους υπάρχουν παρουσίες, που τους παρακινούν με τρόπο θετικό …και αρνητικό. Το The Ritual είναι ένα από τα τρομακτικά παιχνίδια που θα μεταφέρει τη συνεργασία μιας ήδη δομημένης ομάδας στο επόμενο επίπεδο. Θα την ετοιμάσει για ανώτερες προκλήσεις και νέα projects! (δωμάτιο με ηθοποιό).

The Survivor

Ένα δωμάτιο φτιαγμένο για Team Bonding, το The Survivor αποτελεί την καλύτερη επιλογή για αυτή τη διαδικασία. Εκτός από το ότι μπορούν να παίξουν σε αυτό ταυτόχρονα μέχρι και 7 άτομα, το The Survivor έχει μια ιδιαιτερότητα: Μαζί με τους νοητικούς γρίφους, οι παίκτες πρέπει να ολοκληρώσουν κι ελαφρές φυσικές δοκιμασίες για να καταφέρουν να αποδράσουν. Τόσο οι νοητικές όσο και οι φυσικές προκλήσεις απαιτούν ομαδική συνεργασία και προσπάθεια. Απαιτούν επικοινωνία και συντονισμένες κινήσεις. Απαιτούν επίσης εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών τη ομάδας, για συγκεκριμένες πτυχές του δωματίου. Όλα γίνονται υπό την καθοδήγηση του Ναυαγού, που ενθαρρύνει και βοηθάει τους παίκτες να φέρουν εις πέρας τις προκλήσεις! (δωμάτιο με ηθοποιό)

 

 

Εξωτερικές δραστηριότητες Team Bonding

Οι δραστηριότητες team bonding των Great Escape δεν περιορίζονται μόνο στα παιχνίδια λογικής που λειτουργούμε στου Ψυρρή! Η έμπειρη ομάδα μας με σημαντικό background στο HR, έχει σχεδιάσει μια σειρά από αντίστοιχες δραστηριότητες team bonding εξωτερικού χώρου. Εύκολα στην προετοιμασία και την υλοποίηση, τα παιχνίδια μας έχουν διεξαχθεί με μεγάλη επιτυχία σε πλειάδα εταιρικών events. Σημαντικές διεθνείς εταιρίες από διάφορους χώρους μας εμπιστεύτηκαν μέχρι σήμερα για την εκπαίδευση αλλά και την ψυχαγωγία του προσωπικού τους.

Πέρα όμως από τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητές μας, είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε κάθε μορφής team bonding. Μπορούμε να διαγνώσουμε τις ανάγκες της εταιρίας ή οργανισμού σας και να δημιουργήσουμε μόνο για εσάς μια tailor-made εμπειρία. Επιπλέον, μπορούμε να βασιστούμε στην εταιρική σας φιλοσοφία και αρχές. Έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε σημαντικές για εσάς και την εταιρική σας ταυτότητα έννοιες στην κατασκευή των γρίφων και στη ροή της δραστηριότητας. Οι δυνατότητες είναι ανεξάντλητες. Μέσα από την προσωπική μας επικοινωνία, θα δημιουργήσουμε την ιδανική για τους ανθρώπους σας εμπειρία. Θα την οργανώσουμε στο χώρο που θα επιλέξετε για την εταιρική σας εκδήλωση. Το έμπειρο και κατηρτισμένο προσωπικό μας θα φροντίσει για τη σωστή λειτουργία και ροή και φυσικά για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Στο τέλος αυτή η εκδήλωση θα μετατραπεί στην καλύτερη δυνατή ανάμνηση για τους εργαζόμενούς σας!

 

 

Το στοιχείο του fun

Υπάρχει μια ιδιαίτερη πλευρά των team bonding activities σε ένα δωμάτιο του Great Escape, ή σε μια εξωτερική δραστηριότητα. Πέρα από την εκπαιδευτική αξία της δραστηριότητας, το προσωπικό βιώνει μια εμπειρία διασκεδαστική, διαφορετική από όσα έχει ζήσει μέχρι τότε. Μια εμπειρία ξεχωριστή. Τα μέλη της ομάδας θα θυμούνται για καιρό αυτή τη στιγμή και θα επιθυμούν να την ξαναζήσουν, καθώς σκέφτηκαν, γέλασαν και ψυχαγωγήθηκαν. Κάθε εμπειρία team building και team bonding στα παιχνίδια απόδρασης των Great Escape εμπεριέχει το στοιχείο του fun! Γιατί στην ουσία πρόκειται για ένα παιχνίδι, όπου τα μέλη της ομάδας πρωτίστως περνούν καλά. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που παράλληλα είναι και ηθική ανταμοιβή για τη σκληρή τους δουλειά!

Ελάτε σε επαφή μαζί μας για να οργανώσουμε μια δραστηριότητα team bonding για την ομάδα σας. Προσφέρετε στο προσωπικό σας όχι μόνο μια εκπαίδευση, αλλά μια εμπειρία που θα θυμούνται για καιρό. Αφήστε τους να επωφεληθούν από την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και το φανταστικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα εσείς επωφελείστε σαν οργανισμός από τις ανεπτυγμένες δεξιότητες των εργαζομένων σας! Η γνώση μας σε συνδυασμό με την εμπειρία από δεκάδες επιτυχημένα team building και team bonding events εγγυόνται την επιτυχία!